Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej

Touroperatorzy > Interhome

Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej (sumy gwarancyjnej) oznacza kwotę do jakiej odpowiada ubezpieczyciel w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez biuro podróży (organizatora turystyki) powstała konieczność pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju i/lub konieczność zwrotu klientom wpłat za niezrealizowane lub tylko częściowo zrealizowane usługi turystyczne.

Suma gwarancyjna (według nowych przepisów - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 511) uzależniona jest od wysokości pobieranych przedpłat oraz wielkości wyprzedzenia terminu ich pobierania wobec daty rozpoczęcie imprezy i wynosi najczęściej 12% (lub 10% dla biur nie organizujących czarterowych imprez lotniczych) deklarowanych rocznych przychodów z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów w okresie najbliższych 12 miesięcy, na który jest zawierana umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Warto pamiętać, że osoby, które zakupiły imprezy w biurach wykazujących większą dynamikę wzrostu od dynamiki deklarowanej są nieco słabiej zabezpieczone, ponieważ suma gwarancyjna, chroniąca ich interesy, „rozkłada” się na większą
w stosunku do planowanej liczbę klientów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego