Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Metodologie > Ratingi
Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży.

Po uwzględnieniu ewentualnych korekt ze względu na wystąpienie (w istotnej skali), któregoś z wymienionych czynników (lub ewentualnie innych nie ujętych w wykazie) otrzymujemy w rezultacie ostateczny rating dla danego biura podróży.Czynniki zależne od touroperatora

wpływ:

koncentracja geograficzna biznesu

negatywny

prowadzenie działalności w grupie kapitałowej

negatywny  (z reguły)

prowadzenie stałej polityki redystrybucji zysków

negatywny

wystąpienie problemów z zasobami kadrowymi

negatywny

niski poziom przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych

negatywny

duża sprzedaż tanich ofert last minute

negatywny

prowadzenie działalności w oparciu o kredyty i pożyczki

negatywny

prowadzenie innych działalności obok turystycznej

różny

działalność oparta o inny transport niż przewozy czarterowe

pozytywny

kontrakty hotelowe oparte w dużej części o tzw. allotment

pozytywny

znaczący udział produktów egzotycznych

pozytywny  (z reguły)

prowadzenie dystrybucji z dużym udziałem kanałów własnych

pozytywny  (z reguły)

Czynniki niezależne od touroperatora

wpływ:

problemy informatyczne i/lub z systemami rezerwacyjnymi

negatywny

problemy z istotnym dla biura przewoźnikiem lotniczym

negatywny

problemy na kluczowych destynacjach (zamieszki, powodzie)

negatywny

moda lub odwrót od niej na ważnych dla biura destynacjach

różny

znaczne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski (mogą prowadzić do dużych zmian w popycie na wycieczki zagraniczne)

różny

stabilność finansowa podmiotu dominującego

różny

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego