Zastrzeżenia prawne - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Zastrzeżenia prawne

Metodologie > Dokumenty
Zastrzeżenia prawne


Materiały i raporty zostały przygotowane przez
Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

Spółka TravelDATA działa z należytą starannością i rzetelnością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy, a w szczególności odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne lub konsumenckie (np. zakup imprez turystycznych, zawarcie kontraktów z biurem podróży), podjęte na podstawie treści zawartych w tym materiale i raporcie oraz za szkodę poniesioną w  wyniku tych decyzji.

W szczególności spółka TravelDATA nie wskazuje i nie rekomenduje konkretnego biura podróży (touroperatora) w celu wybrania imprezy turystycznej, skorzystania z jego usług lub jakichkolwiek innych działań.

Materiały, z których pochodzą dane to sprawozdania finansowe złożone przez biura podróży do Krajowego Rejestru Sądowego, a w nielicznych przypadkach mniej istotnych danych (np. liczba oddziałów własnych i franczyz w części dotyczącej wskaźników informacyjnych) z informacji uzyskanych bezpośrednio od biur podróży.

Historyczne dane finansowe i przetworzone informacje oparte na tych danych i sprawozdaniach finansowych nie są gwarancją i/lub dostateczną wskazówką dla ich poziomów w przyszłości.

Spółka TravelDATA dokłada wszelkiej staranności by treści, w tym dane liczbowe, dane finansowe były poprawne, bez błędów. Pewna część informacji jest jednak przetwarzana, publikowana i ukazywana automatycznie przez oprogramowanie. W związku z tym, w razie wystąpienia błędu może upłynąć pewien okres zanim wada zostanie ujawniona i poprawiona lub kilent zostanie o niej poinformowany.

W ramach inwestowania jak i w wyborze konkretnego biura podróży lub w jakkichkolwiek działaniach powiązanych z biurami podróży, wysoce wskazane jest korzystanie z wielu źródeł i konfrontacja przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zamieszczone w materiałach i w raportach informacje nie miały, nie mają i nie będą miały na celu naruszenia w jakimkolwiek stopniu dobrego imienia biur podróży wymienionych i opisanych w tej publikacji.


Zawartość raportu jest edukacyjno-informacyjna, a spółka TravelDATA nie wskazuje i nie ustala jednoznacznie stopnia wypłacalności i wiarygodności poszczególnych przedsiębiorstw.


Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel Serwisu, TravelDATA nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

TravelDATA zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Serwisu w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. TravelDATA nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Serwisu
www.wczopedia.pl.

W celu poprawienia funkcjonalności Serwisu www.wczasopedia.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego