Prawa autorskie - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Prawa autorskie

Metodologie > Dokumenty
Prawa autorskie


Wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu są w całości zastrzeżone na rzecz
Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Użytkownicy Serwisu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają prawa do:

  • reprodukowania, przenoszenia, dystrybucji lub zapisywania na jakichkolwiek nośnikach całości, części lub elementów Serwisu, bez wcześniejszej pisemnej zgody TravelDATA poza wyjątkami opisanymi w ust. 8.3..

  • publikowania całości, części lub elementów Serwisu, a także udostępniania Serwisu z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych, chyba że następuje to za uprzednim wyraźnym pisemnym zezwoleniem TravelDATA.

  • rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów Serwisu ,

  • powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania Serwisu ,

  • ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania Serwisu


Użytkownik Serwisu ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.


Prawo użytkowania całego Serwisu jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego