Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


30.11.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2022
Pierwszy spadek cen wycieczek na sezon letni 2022…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2022. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 1 - 7 sierpnia 2022 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są istotniejsze dla śledzenia aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2022, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 1 do 8 sierpnia 2022. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 25 listopada 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 18 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 25 listopada 2020 roku.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonie poprzednim, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 1 i 7 sierpnia 2022, spadła o 12 złotych. W poprzednich zestawieniach miały miejsce tygodniowe wzrosty cen, które wyniosły 27, 21 i 28 złotych. Największe zniżki średnich cen w ostatnim tygodniu ponownie notowano na Korfu
o 161 złotych oraz w Portugalii i na Majorce o średnio 130 i 108 złotych. Największe wzrosty cen miały miejsce na kierunkach egipskich, czyli Synaju i Marsa Alam o średnio 103 i 71 złotych, a niewiele mniejsze spadki wystąpiły Cyprze o 63 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 19 i 25 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 1-7 sierpnia 2022, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem zwyżkowały na trzech z nich, w tym w zdecydowanie największym stopniu w Egipcie
o średnio 75 złotych, znacznie mniejszym w Bułgarii o 17 złotych, a w nieznacznym w Turcji o zaledwie 3 złote. W Grecji i na Wyspach Kanaryjskich średnie ceny spadły o odpowiednio 28 i 34 złote.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 221 złotych, podczas gdy w poprzednich zestawieniach roczne wzrosty cen wyniosły 132, 41 i 17 złotych. Największe zwyżki cen wycieczek odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la luz
o 692 złote oraz na Synaju i półwyspie Chalcydyckim o średnio 572 i 505 złotych. Największe roczne zniżki cen wyjazdów trzeci raz z rzędu odnotowano na wyspie Kos o 149 złotych, a mniejsze kolejny raz na Malcie o 53 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano spadek cen w ujęciu rocznym o 48 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz czterdziesty czwarty z rzędu była mniej korzystna niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala negatywnego wpływu kolejny raz ustanowiła kolejny rekordowy poziom.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 3,13 zł/litr wobec 1,83 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 71,0 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 73,2 procent, a przed dwoma o 82,2 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu ponownie była słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych. Tym razem złoty był słabszy o aż około 6,4 procent, podczas gdy przed tygodniem nasza waluta była słabsza o około 5,2  procent, a przed dwoma o 3,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie nie sprzyjał organizatorom, zaś skala ich negatywnego wpływu zdecydowanie wzrosła. Zawierał się on w nowym rekordowym dotychczas przedziale +315/+325 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +300/+310 złotych, a przed dwoma jedynie +280/+290 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Wśród wiodących kierunków największy roczny wzrost średnich cen wycieczek wystąpił w Egipcie
o średnio 344 złote, a również znaczący miał miejsce w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich o 256 i 243 złotych. W wyraźnie mniejszym stopniu podniosły się roczne ceny wyjazdów do Bułgarii o  średnio 159 złotych, a w najmniejszym do Grecji, które w porównaniu rocznym były droższe o średnio 107 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, w Hiszpanii kontynentalnej
o średnio 440 złotych, a niewiele mniej znaczące były wzrosty średnich cen na Cyprze oraz we Włoszech i na Majorce o średnio 402, 379 i 343 złote. W wyraźnie mniejszym stopniu podniosły się średnie ceny wyjazdów do Portugalii i Tunezji  o 167 i 143 złote, w jeszcze mniejszym w Maroku i Albanii o 88 i 69 złotych, zaś na Malcie ceny w ujęciu rocznym spadły o średnio 53 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2020 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), na głównych kierunkach najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Bułgarii
o 270 i 269 złotych, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Egiptu i Grecji o średnio 199 i 177 złotych, w najbardziej ograniczonej na Wyspach Kanaryjskich o średnio 27 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce na Cyprze i w Hiszpanii kontynentalnej
o średnio 433 i 422 złote, mniejszy we Włoszech, Portugalii, na Majorce i w Maroku o odpowiednio 259, 233, 202 i 166 złotych, jeszcze mniejszy w Tunezji, Albanii o średnio 102 i 91 złotych, a spadły w tym ujęciu ceny wycieczek na Maltę o 76 złotych.

3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2021 nie obniżyły się w żadnym z biur podróży, a najmniejsze roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w biurach Grecos i Prima Holiday
o około 20 i 35 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 135 (biuro Itaka) do 660 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (od niniejszego materiału w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to w trzecim porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 55 ofert (poprzednio też 55 ofert, przed rokiem 60, a przed dwoma laty 39 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Rainbow z liczbą 27 ofert (poprzednio 34, przed rokiem 27, a przed dwoma laty 16 ofert) oraz Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio 22 oferty, przed rokiem też 22, a przed dwoma laty 24 oferty).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biuro TUI Poland
7 ofert oraz Exim Tours 3 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Rainbow i TUI Poland po 10 ofert, przed biurem Grecos 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland 11 ofert oraz Itaka i Rainbow 5 i 4 oferty, a na tureckich biuro Coral Travel 7 ofert oraz biura Itaka, Rainbow i TUI Poland wszystkie po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Coral Travel 6 i 4 oferty, a w Bułgarii biura TUI Poland i Neckera 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymało swoją pozycję w Egipcie, Grecji, Tunezji, Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Rainbow wzmocniło ją w Grecji i Turcji, natomiast biuro Itaka wzmocniło pozycję w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czwartym zestawieniu dla sezonu lato 2022 w składzie pierwszej piątki nastąpiła jedna zmiana. Zestawienie opuściło biuro Best Reisen (było na pozycji piątej), a do tabeli weszło biuro Exim Tours, które awansowało z pozycji dziesiątej na czwartą. Na pierwszych trzech pozycjach nadal pozostawały biura TUI Poland, Grecos i RainbowDla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym
tak jak w poprzednim zestawieniu -  przodowały biura TUI Poland, Coral Travel i Exim Tours. Pierwsze biuro pozostało na pozycji lidera, biura drugie i trzecie przesunęły się o odpowiednio trzy i jedną pozycję w dół, natomiast znaczący awans wobec sytuacji sprzed roku odnotowało biuro Grecos, które przesunęło się z pozycji piątej na pozycję wicelideraNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego