Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


20.07.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Różnokierunkowe zmiany cen w biurach podróży i w tanich liniach lotniczych…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 2 8 sierpnia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje trzydzieste szóste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 15  lipca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 8 lipca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 16 lipca 2020 roku.

Poczynając od 8 października zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 10 złotych. W  poprzednim zestawieniu odnotowano spadek średniej ceny o 11 złotych, a we wcześniejszych ceny wzrastały o 25, 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote.

W minionym tygodniu zdecydowanie największy spadek cen wycieczek wystąpił na półwyspie Chalcydyckim, który wyniósł średnio 552 złote (poprzednio był tam duży spadek), a mniejsze zniżki miały miejsce na Sardynii (ponownie) i na Malcie
o 326 i 284 złote.

Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano we włoskiej Kalabrii, gdzie podniosły się średnio o aż 871 złotych, a istotnie mniejsze zwyżki miały miejsce na wyspach Sycylii i Kos - o 416 i 160 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek spadły o 84 i wzrosły o 77 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
W minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, tym  razem przeważały zwyżki cen wycieczek. Spadek ich cen odnotowano jedynie w Grecji i był on niewielki
o średnio 7 złotych, natomiast na pozostałych kierunkach wystąpiły wzrosty. Mniejsze miały miejsce w Egipcie - o 11 złotych, a większe na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Bułgarii o odpowiednio 54, 66 i 77 złotych.

2. Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 335 złotych. Był to w tym sezonie, od połowy listopada 2020, już piąty kolejny przypadek wyższych cen niż w sezonie ubiegłym i jednocześnie jak dotąd rekordowy. W poprzednich czterech zestawieniach średnie ceny wzrosły o 270, 164, 107 i 62 złote, a w okresie wcześniejszych trzech miesięcy, czyli w trzynastu kolejnych zestawieniach, były one konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych.

Zdecydowanie największe roczne spadki cen, szósty raz z rzędu, odnotowano na Synaju gdzie w okresie roku obniżyły się one o 291 złotych. Kolejny raz w mniejszym, ale i tak bardzo znacznym stopniu spadły ceny w Marsa Alam i na Tureckiej Riwierze - o średnio 192 i 159 złote.  Zdecydowanie bardziej znaczące były roczne wzrosty cen wycieczek, z których największe wystąpiły na wyspach Gran Canarii i Kos
o po 986 złotych, a niewiele mniejsze na Lanzarote o 880 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 317 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty siódmy z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła (ponownie)  2,69 zł/litr wobec 1,83 zł/litr przed rokiem, co oznacza dziewiętnasty z rzędu roczny wzrost, tym razem o 47,0 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 48,9 procent, a przed dwoma o 49,7 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta kolejny raz była słabsza niż przed rokiem, podczas gdy we wcześniejszych tygodniach sytuacja w tym względzie była często odwrotna. Dla rocznych uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło ponad 1,5 procent, podczas gdy przed tygodniem i dwoma złoty był słabszy o 0,2 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz dwudziesty siódmy z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w rekordowym w tym sezonie przedziale +150/+160, a wcześniej trzy razy z rzędu przebywał w przedziale +125/+135 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Wśród wiodących kierunków jedyne roczne spadki cen wycieczek ponownie miały miejsce w Egipcie, w którym średnie ceny były niższe o 191 złotych od cen sprzed roku. Na pozostałych kierunkach ceny rosły, w tym w zdecydowanie najmniejszym stopniu w Turcji
o 91 złotych, w wyraźnie większym w Bułgarii i Grecji o 380 i 480 złotych, a największym na Wyspach Kanaryjskich o średnio aż 898 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne wzrosty cen wycieczek wystąpiły na Cyprze w Albanii i na Majorce
o średnio 455, 430 i 427 złotych, mniejsze w Portugalii i na Malcie o 364 i 226 złotych, jeszcze mniejsze w Hiszpanii kontynentalnej i Włoszech o 172 i 104 złote, a w zdecydowanie najmniejszym stopniu wzrosły ceny w Tunezji o zaledwie 45 złotych, co może mieć związek z bardzo wysokim obecnie i systematycznie rosnącym zainfekowaniem tego kraju wariantem Delta wirusa Covid 19.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) obniżki cen wycieczek odnotowano w jedynie w Bułgarii i Egipcie  
o średnio 68 i 53 złote. Na pozostałych kierunkach odnotowano wzrosty, w tym umiarkowane w Turcji i w Grecji o 30 i 92 złote, a zdecydowanie największa dwuletnia zwyżka cen wycieczek kolejny raz wystąpiła na Wyspach Kanaryjskich - o 288 złotych, głównie z powodu znacznego ich wzrostu w bieżącym sezonie turystycznym.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy spadek cen wycieczek w tym ujęciu wystąpił na Malcie
o średnio 715 złotych, mniejszy miał miejsce w Portugalii o 258 złotych, a zdecydowanie najmniejsze były zniżki cen na Majorce, Cyprze i w Albanii o 96, 73 i 39 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym w ujęciu dwuletnim ceny się podniosły  była Tunezja, gdzie ich wzrost wyniósł 30 złotych.

3. W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Sun & Fun i Coral Travel
o około 305 i 30 złotych, przy czym duży roczny spadek w tym pierwszym biurze wynikał z wystąpienia rocznych porównań jedynie dla kierunków egipskich i Tunezji. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 155 (Exim Tours) do nawet 1000 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 31 ofert (poprzednio 38 ofert, przed rokiem 33, a przed dwoma laty 39 ofert).

Organizator ten wyprzedzał biura Itaka z liczbą 23 ofert (poprzednio 20 ofert, przed rokiem 17, a przed dwoma laty 31 ofert) oraz biuro Rainbow z liczbą 18 ofert (poprzednio 17 ofert, przed rokiem 16, a przed dwoma laty 24 oferty). Przy porównaniach  z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich mały biura TUI Poland i Rainbow
po 4 oferty i Sun & Fun - 3 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Grecos i Neckera po 5 ofert oraz biura Itaka i Prima Holiday po  4 oferty. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland oraz Itaka 10 i 7 ofert, a na tureckich biura Coral Travel 7 ofert oraz TUI Poland 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel 5 ofert oraz Rainbow i Exim Tours po 3 oferty, a w Bułgarii biura Ecco Holiday i Itaka po 2 oferty.

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Egipcie i Turcji, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Rainbow w Egipcie i w Tunezji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W trzydziestym szóstym zestawieniu w tym sezonie letnim w składzie pierwszej piątki organizatorów nastąpiła zmiana na ostatniej pozycji, która opuściło biuro Sun & Fun, a na jego miejsce weszło biuro Mouzenidis Travel na skutek znaczącej obniżki cen ofertowych. Z kolei zamiana miejsc nastąpiła na pozycjach lidera i wicelidera tabeli. Z powodu dość istotnej obniżki cen awans odnotowało biuro Coral Travel, zaś pozycję lidera opuściło biuro Exim Tours, które ceny wyraźnie podniosło. Zamiana nastąpiła również na pozycjach trzeciej i czwartej. Biuro TUI Poland spadło z pozycji trzeciej na czwartą, a biuro Grecos zanotowało ruch odwrotnyDla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym pierwszą i trzecią pozycję zajmowały spółki-córki zachodnioeuropejskich koncernów turystycznych, czyli TUI Poland i Exim Tours. Pierwsze z nich z powodu istotnych rocznych zwyżek cen przesunęło się obecnie na pozycję czwartą, a biuro Exim Tours z miejsca trzeciego awansowało na pozycję wicelidera. Oba biura wyprzedził Coral Travel stając się liderem tabeli, awans odnotowały również biura Grecos (z pozycji 5 na 3) oraz Mouzenidis Travel (z pozycji 12 na 5), natomiast czołową piątkę opuściło biuro ETINależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Tanie linie: Ceny przelotów turystycznych w Ryanairair w dół, a w Wizzair w górę

W tym zestawieniu dotyczącym sezonu lato 2021 kontynuujemy schemat przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair jaki prezentowaliśmy od stycznia 2018. Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie wysokiego sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (tym razem 43 połączenia w Ryanair i 26 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie. Liczba połączeń w Ryanair była przed rokiem mniejsza niż zwykle z powodu zawieszenia niektórych kierunków z powodu pandemii.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyPoprzedni ośmiotygodniowy wzrostowy trend cen przelotów na kierunkach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) uległ odwróceniu. W kolejnych sześciu tygodniach ceny spadały, przy czym ostatnio stały się już niższe od cen przelotów sprzed roku o 291 złotych i 22,3 procent (poprzednio były wyższe o 264 złote i 25,9 procent).

Na pozostałych kierunkach trend spadkowy również trwa już sześć tygodni i w jego trakcie odnotowano łączny spadek cen o 320 złotych i prawie 40 procent w ramach, ale ceny przewyższały jeszcze nieznacznie poziom ubiegłoroczny (o 17 złotych i 42 procent).

W relacji z poprzednim sezonem, w największym stopniu podniosły się średnie ceny przelotów do Bułgarii i Grecji
o średnio 131 i 37 złotych, a w nieznacznym do Hiszpanii o średnio 4 złote. Spadły natomiast średnie ceny przelotów do Włoch i Portugalii o 81 i 9 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresyKierunki kanaryjskie w tych liniach reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę, po dwa z Katowic oraz z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. Po ostatnim dwutygodniowym spadku ceny ponownie wzrosły i stały się już dość wyraźnie wyższe od cen sprzed roku (o 220 złotych i 16,2 procent).

Na pozostałych kierunkach doszło do istotnej zwyżki średnich cen przelotów z najniższego w sezonie poziomu 409 do 530 złotych. Z powodu równoczesnego spadku cen przelotów przed rokiem powstała tym razem dodatnia różnica w relacji z cenami zeszłorocznymi, która wyniosła 169 złotych i prawie 47 procent.

W relacji z poprzednim sezonem, podobnie jak przed dwoma tygodniami spadły ceny przelotów do Grecji i Włoch
o średnio 97 i 54 złote. W niewielkim stopniu wzrosły ceny rejsów do Bułgarii o 41 złotych, a w znacząco wyższym do Hiszpanii i Portugalii o 175 i 250 złotych.

Nadal, choć w mniejszym stopniu widoczne jest zjawisko stopniowej rozbudowy siatki połączeń i oferowania na kierunkach turystycznych przez obu głównych tanich przewoźników, ale również i przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Powoduje to sukcesywne zwiększanie podaży miejsc przez wymienione linie i prawdopodobnie jest przyczyną presji na obniżanie stawek i  znaczące promocje cen biletów lotniczych.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego