Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


11.01.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Ponoworoczne ceny lata 2021 w biurach podróży nieco w górę, ale mniej niż przed rokiem…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 2 8 sierpnia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje dziewiąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 7 stycznia 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 31 grudnia 2020, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 9 stycznia 2020 roku.

Poczynając od 8 października zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 11 złotych. W poprzednim zestawieniu ceny spadły o 31 złotych, a w trzech wcześniejszych zestawieniach średnie ceny wzrastały o 11, 16 i 19 złotych. W ostatnim tygodniu największe zwyżki cen wycieczek wystąpiły na Malcie i Korfu
o średnio 150 i 101 złotych oraz na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz o 44 złote, na którym przed tygodniem ceny znacząco spadły. W spadkach cen przodował Cypr i Sardynia (na której przed tygodniem ceny najbardziej wzrosły) o średnio 95 i 68 złotych, zaś w mniejszym stopniu obniżyły się ceny wycieczek na Majorkę, czyli o średnio 36 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły odpowiednio o 26 i 11 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym spadły jedynie przy wycieczkach do Egiptu
o kosmetyczne 2 złote. Na pozostałych kierunkach ceny wyjazdów wykazały wzrosty, przy czym największe z nich miały miejsce w Bułgarii o 41 złotych, nieco mniejsze w Grecji i w Turcji o średnio 33 i 28 złotych, a najmniejsze na Wyspach Kanaryjskich o 18 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 48 złotych. W poprzednim zestawieniu ceny były niższe od cen sprzed roku o 36 złotych, a we wcześniejszym wyższe o 9 złotych. Największe roczne spadki cen wycieczek odnotowano na Cyprze
o 232 złote, a nieznacznie mniejsze na Malcie i w Maroku o 227 i 222 złote. Najbardziej w skali rocznej drugi raz z rzędu wzrosły ceny wyjazdów do Portugalii i na wyspę Kos o średnio 212 i 112 złotych, a w mniejszym stopniu podniosły się ceny wycieczek do Albanii o 66 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 188 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja po raz drugi od trzydziestu trzech tygodni nie była korzystniejsza niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu, ale tym razem całkowicie neutralna.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,10 zł/litr wobec 2,73 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 23,1 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 25,1 procent, a przed dwoma o 25,3 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz trzynasty z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, ale tym razem w niewiele mniejszym stopniu (o około 4,4 procent) niż przed tygodniem (o 4,8 procent), ale nieco większym niż przed dwoma tygodniami (o 3,3 procent).

Istotne osłabienie złotego nadal może mieć związek z interwencjami NBP na rynku walut w końcowym okresie minionego roku działającymi w kierunku osłabienia krajowej waluty. Prawdopodobnym celem tych działań było niedopuszczenie do spadku wartości rezerw walutowych kraju na koniec roku w warunkach zniżkowej tendencji kursu EUR/USD i w tego konsekwencji zniżkowej tendencji kursu USD/PLN.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał już tym razem (po raz drugi od trzydziestu trzech tygodni) organizatorom lecz miał wymiar neutralny. Zawierał się on w przybliżeniu w przedziale +5/-5 złotych, podczas gdy przed tygodniem i dwoma wynosił odpowiednio +10/0 oraz -40/-50 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Wśród wiodących kierunków największe roczne spadki cen wycieczek ponownie miały miejsce w  Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, gdzie średnie ceny były o 98 i 56 złotych niższe od cen sprzed roku. Nieco mniejsze były roczne przeceny w Turcji i Grecji, w których ceny spadły o 52 i 33 złote, a kolejny raz jedynym z tych kierunków, w którym w ujęciu rocznym ceny wycieczek wzrosły była Bułgaria
o średnio 56 złotych.  

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek odnotowano na Cyprze i  na Malcie
o 232 i 227 złotych, a niewiele mniejsze w Maroku i na Majorce o 222 i 189 złotych. Znacznie mniejszy był roczny spadek cen wyjazdów do Tunezji o średnio 18 złotych, a w Portugalii i Albanii ich ceny były wyższe niż przed rokiem o 212 i 66 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej podniosły się średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie
o 233 złote, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Bułgarii, Grecji i Turcji   o odpowiednio 160, 133 i 123 złote, a kolejny raz w najmniejszym stopniu podniosły się w tym ujęciu ceny wyjazdów do Egiptu o 86 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek miały miejsce w Portugalii i Tunezji  
o średnio 343 i 178 złotych, zaś wyraźnie mniejsze były w tym ujęciu zwyżki średnich cen wyjazdów na Cypr oraz do Albanii i Maroka o średnio 93, 86, 64 złote. W symbolicznym stopniu podniosły się ceny imprez na Majorkę o zaledwie 2 złote, a jedynym kierunkiem, na którym ceny spadły była Malta o 79 złotych.  

3. W rocznych porównaniach wśród dużych i średnich organizatorów ceny wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 ponownie w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się w biurach Rainbow i Coral Travel
o około 310 i 270 złotych. Nieco mniejsze roczne spadki cen wycieczek wystąpiły w biurach Exim Tours oraz  Grecos o średnio około 195 i 170 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 35 (biuro TUI Poland) do 260 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz znalazło się biuro TUI Poland, z liczbą 54 ofert (poprzednio 53, przed rokiem 50, a przed dwoma laty 45 ofert). Organizator wyprzedzał biura Rainbow, które odnotowało 34 takie oferty (poprzednio 30 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 21 ofert) oraz biuro Coral Travel z liczbą 25 ofert (poprzednio 24 oferty, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 17 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel
7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowało biuro Rainbow 9 ofert, przed biurami Grecos i Coral Travel po 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 9 ofert oraz Rainbow i Itaka 6 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel 9 ofert i TUI Poland 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Exim Tours 6 i 3 oferty, a w Bułgarii biuro TUI Poland i Coral Travel po  3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku, biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie i w Tunezji, biuro Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, Turcji i Bułgarii.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dziewiątym w tym sezonie letnim zestawieniu skład czołowej piątki pozostał dokładnie taki sam jak w ostatnich sześciu zestawieniach, a korekcie uległa jedynie kolejność zajmowanych pozycji. Najistotniejsza zmiana miała miejsce na pozycji lidera tabeli, na którą w wyniku utrzymania poprzedniego poziomu cen ofertowych (przy niedużych zwyżkach w innych biurach) awansowało z pozycji drugiej biuro Coral TravelDla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały biura TUI Poland, Grecos i Coral Travel. Na pozycję obecnego lidera awansowało z pozycji trzeciej biuro Coral Travel przesuwając o jeden poziom w dół biura TUI Poland i Grecos. Skład organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego obecnością w nim biura Rainbow, które awansowało z pozycji dziesiątej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na piątą obecnie i jest to rezultat zaznaczonej wcześniej w punkcie 3. bardzo dużej rocznej obniżki cen w tym biurze. Tabelę sprzed roku opuściło biuro Prima HolidayNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Większość krajowych touroperatorów pogodziło się już z utratą zdecydowanej części sezonu zimowego 2020/21. Słabnie też optymizm wobec możliwości powrotu istotniejszego ruchu turystycznego wiosną tego roku, a oczekiwania odnośnie jego realnego początku sytuowane są dopiero w czerwcu.  

Rzecz jednak w tym, że wszystkie dotychczasowe plany okazywały się nazbyt optymistyczne w stosunku do oczekiwań. Tym razem może być podobnie, gdyż pomimo wsparcia walki z pandemią przez nowo opracowane szczepionki mamy obecnie już do czynienia z szybko rozprzestrzeniającą się nową odmianą koronawirusa, która jest blisko dwukrotnie bardziej zaraźliwa od poprzedniej.

Może ona stanowić realne zagrożenie dla ogólnie optymistycznego scenariusza lata 2021 w turystyce wyjazdowej. Jednym ze sprawdzianów jak w rzeczywistości oceniają możliwości realizacji wysokiego sezonu w tegorocznej turystyce wyjazdowej jej organizatorzy oraz tanie linie, będzie obserwacja trendów w oferowanych cenach wycieczek w biurach podróży i cenach letnich przelotów na kierunkach turystycznych.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego